שיעורים פרטיים לבגרותהבגרויות הינן הבחינות האחרונות של כל תלמיד לאחר 12 שנות לימוד במקצועות בהן בחר להתמקצע. בחניות אלו הן החשובות והמשמעותיות ביותר בחייו של תלמיד. אלו הן שיחליטו את עתידו והינן תנאי מקדים ללימודים במוסדות האקדמיים.
בחינות הבגרות מתקיימות בין כיתות יא’ ל – יב’. הן מתקיימות בכל מקצוע אשר בחר התלמיד להעמיק בשלב בית הספר התיכון. בהרבה מקצועות גם קיימות יחידות אשר מייצגות רמת העמקה במקצוע וכל תלמיד יכול בחור את הרמה שהוא מעוניין בה.
בשל חשיבותן הרבה, אלו הן בחינות שתלמידים חוששים מהן ביותר וקיים לחץ גדול להגיע להישגים גבוהים בכדי לפתוח את האופציה ללימודים אקדמאים בעתיד.החשש נובע בשל חשיבותן אך גם בשל העובדה כי קיימים מרכיבים שונים בחייו של התלמיד שגורים לו לאבד ריכוז בלימודים ולהתחיל לחשוב על העתיד.
שיעורים פרטיים יכולים להכין את התלמיד לבחינות הבגרות בצורה הטובה ביותר. בנוסף לכך שהמורה הפרטי יעזור לתלמיד להבין את החומר הנלמד לעומק ולדעת אותו בצורה הטובה ביותר, הוא ייתן לתלמיד כלים נכונים בכדי לפתור את הבחינות בצורה הטובה ביותר וכלים נוספים בכדי להתמודד עם הלחצים החיצוניים ואיבוד הריכוז.
מורה פרטי בשלב התיכון מודע לכלל הלחצים ולחששות ולכן הוא יודע שכל שיעור הוא חשוב ביותר ונותן את כל כולו לתלמיד בכדי שירגיש ביטחון ומוודא כי הוא באמת מבין ושואל כל מה שצריך בכדי לשפר את ביצועיו בבגרויות עצמן.