שיעורים פרטיים במיקרומיקרו-כלכלה הוא תחום בתורת הכלכלה הרחבה אשר מתמקדת בתאים קטנים כגון: יחידים, משפחות או חברות ובוחנת את התנהגותם, דרך קבלת ההחלטות שלהם וכיצד כל זאת משפיע על השוק המסחרי והמשק כולו.ההבדל המהותי בין מיקרו כלכלה למקרו כלכלה הוא העובדה שבמיקרו כלכלה בוחנים איך הפרטים הקטנים משפיעים על הכלכלה במובן הרחב. בעצם החשיבה היא מלמטה למעלה ולא הפוך כמו במקרו כלכלה.
השימוש במיקרו כלכלה הוא רחב ביותר ויכול להיכלל בכל תחום שהוא. השימוש בו יכול להיעשות על ידי כלכלנים ועל ידי פוליטיקאים כאחד. בשל כך, מיקרו כלכלה הוא תחום שנלמד בכל תואר אקדמאי היום. גם בתארים הומאניים יש חובה ללמוד מיקרו כלכלה לפחות ברמת המבוא.
המושגים הבולטים במיקרו כלכלה:
• פעילות בשוק אחד
• ביקוש והיצע
• גמישות הביקוש וההיצע
• שיווי משקל כללי
 
micro
כמו כל מקצוע בעל אופי ריאלי, סטודנטים בתארים הומאניים חוששים ממנו מאד. כמובן שסטודנטים בתארים ריאליים לומדים מיקרו ברמה הרבה יותר גבוהה. השיעורים הפרטיים במיקרו כלכלה יעילים ביותר בשל העובדה שמורה פרטי יכול לפשט את הכל לסטודנטים הומאניים לשפה יומיומית נטולת מספרים ותורם להבנה כללית לפני שבאמת יכנס לחומר לעומקו. גם לסטודנטים ריאליים מורים פרטיים הם פתרון מעולה להעמיק את ההבנה בחומר.