שיעורים פרטיים לפסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית בשיראל משמשת כמבחן כניסה למוסדות ההשכלה הגבוהה. הבחינה בעצם בוחנת קישורים מילוליים וכמותיים של הנבחנים ונמדדת ביחס לכלל הנבחנים באותו מועד. הציונים בבחינה הפסיכומטרית מחושבים על ידי עקומת פעמון. כלומר, הציון נמדד על פי הישגים של נבחן מסוים לעומת הנבחנים האחרים.

הבחינה הפסיכומטרית מורכבת משלושה חלקים, חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. קיימים 2 טפסים בכל חלק וכל טופס מוגבל בזמן של 25 דקות. בנוסף קיימים עוד שני טפסים שלא נכללים בציון, אלו טפסי פיילוט שמשמשים לחישובים סטטיסטים.

החלק המילולי מורכב מחמישה תת נושאים: מילים וביטיים (בחינת אוצר מילים), פ.ט.ל (השלמת פעלים במשפט), השלמת משפטים, אנלוגיות (הבנת יחס בין שתי מילים) והגיון (הסקת מסקנות מתוך טקסט כתוב). החלק הכמותי גם הוא מחולק לתת נושאים: אלגברה, גיאומטריה ובעיות מילוליות (תנועה, הסתברות וכו’). החלק הבוחן את רמת השפה האנגלית גם הוא מחולק לשלושה תת נושאים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש ושני קטעי הבנת הנקרא.

הרוב הגדול של הנבחנים לפסיכומטרי עושים זאת תחת עזרה חיצונית של קורסים רבי משתתפים. קורסים כאלו אינם אישיים ועוברים על כלל המסה של החומר עליו נבחנים במבחן הפסיכומטרי. כלומר, השיעורים הינם מובנים ואינם נותנים אפשרות לשינוי, האטה או האצה במקרים אישיים. מכך, יכול להיות שתלמיד שהינו דובר אנגלית שפת אם למשל וצריך דווקא עזרה בחלק המילולי בעברית יצטרך לשבת בלפחות 3-4 שיעורים אשר דנים בחלק הבוחן את האנגלית ולא תהיה לו תועלת כלל משיעורים אלו. ולהבדיל תלמיד שהעברית שלו הרמה גבוהה מאד אך חלש מאד באנגלית ישב בעשרות של שיעורים בעברית ויחסית מעט שיעורים הנוגעים לאנגלית.

שיעורים פרטיים לפסיכומטרי הרבה יותר יעילים מקורסים כאלו בשל העובדה שהינם אחד על אחד. כך יכול המורה הפרטי להשקיע את הזמן בלימוד החלקים בהם התלמיד מתקשה יותר ולא יבזבז זמן לא נחוץ על החלקים בהם הוא מבין. מורים פרטיים יכולים להכין את התלמיד לבחינה ולתת לו את כל הקלים הדרושים בכדי להגיע לציון הטוב ביותר.

שיעורים פרטיים יכולים למקסם את זמן הלמידה ולפקס את הלמידה למקומות הנחוצים. כמו כן, המורה הפרטי יכול תוך הבנה של יכולותיו של התלמיד לתת טיפים חשובים כגון ניהול זמן כללי, ניהול זמן בתוך כל חלק, דרך פיתרון אולטימטיבי לכל חלק וכו’ ובכך להגדיל את סיכויי ההצלחה של התלמיד.

צור קשר

דילוג לתוכן